Tuesday, 20 December 2011

Adab berjanji

Janji ialah menunaikan perkara yang telah diakui untuk dilaksanakan.
Ciri-ciri orang yang menepati janji:
- berfikir sebelum berjanji
- berusaha menunaikan janji
- takutkan dosa
- tidak mencari pelbagai alasan
- bertakwa kepada Allah
- jujur atau amanah terhadap diri, keluarga dan masyarakat.
Adab berjanji:
- berjanji kepada perkara kebaikan sahaja.
- menyebut lafaz Insya-Allah ertinya sekiranya diizinkan Allah.
- memohon maaf sekiranya tidak dapat menunaikan janji
- memberi tahu terlebih dahulu sekiranya tidak dapat menunaikan janji.

No comments:

Post a Comment